Facebook Pixel
Nauczyciel Informatyki i Techniki – Wiedza

Nauczyciel Informatyki i Techniki – Wiedza

32 lata pracy jako nauczyciel

Nauczyciel Informatyki i Techniki

Doświadczenie

2021 -
Zespół Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

Nauczyciel Informatyki

2019 - 2021
Szkoła Podstawowa nr 10 im. gen. Władysława Sikorskiego w Lubinie

Nauczyciel Informatyki

2017 - 2019
Szkoła Podstawowa nr 2 w Polkowicach

Nauczyciel informatyki

2004 - 2019
Gimnazjum nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Polkowicach

Nauczyciel informatyki i zajęć technicznych

2000 - 2002
Gimnazjum nr 3 w Lubinie

Nauczyciel informatyki

1996 - 2004
Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Lubinie

Nauczyciel informatyki

1996 - 1998
Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie

Nauczyciel informatyki

1989 - 1996
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lubinie

Nauczyciel informatyki i zajęć technicznych

Wykształcenie

1990 - 1991
Wrocław

Studium Podyplomowe Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

1984-1989
Opole

Uniwersytet Opolski (dawniej Wyższa Szkoła Pedagogiczna)

1979 - 1984
Chocianów

Technikum Mechaniczne

1971 - 1979
Chocianów

Szkoła Podstawowa

DODATKOWE KWALIFIKACJE

2006-2007
DODN Wrocław – Filia w Legnicy

Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

2016
EXWUR – Lubin

Kurs „Kierowników wypoczynku i wycieczek szkolnych”

2018
Polski Związek Szachowy – Gorzów Wielkopolski

Kurs z zakresu metodyki nauczania gry w szachy upoważniający do prowadzenia zajęć szachowych dla początkujących w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Nauczyciel Informatyki i Techniki

KURSY I SZKOLENIA

24.03.2021
ECRK LEX

Psychologia i pedagogika pozytywna

02.2021
ECRK LEX

Zrozumieć działanie i zasady Pracowniczych Planów Kapitałowych

14.12.2020 r.
Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych

Albo się uczę i umiem, albo mnie uczą i oni umieją – kształtowanie umiejętności uczenia się

9.12.2020 r.
Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych

Dobrostan psychiczny nauczyciela i ucznia w trybie nauki zdalnej

9.01.2020 r.
Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych

Gamifikacja. Webquest. Odwrócona klasa.

2019
Lubuski Związek Szachowy – Sulechów

Edukacja przez szachy w szkole.

2018
ORE – Polkowice

ABC pracy z dziećmi. Praca nauczyciela gimnazjum z dziećmi w wieku 10-13 lat. Poziom I.

2017
IBO – Polkowice

Rozwiązywanie kompetencji czytelniczych uczniów na wszystkich etapach kształcenia – aktywizujące metody pracy z tekstem literackim.

2017
PWSZ – Wałbrzych

Międzynarodowa Konferencja Naukowa – DNI BEZPIECZNEGO INTERNETU

2015
ORE – Polkowice

E-learningowy kurs (85 godz.) oraz stacjonarne spotkania zespołu (sieci) wymiany doświadczeń w ramach programu AKTYWNA EDUKACJA.

2015
POPPPiDM – Polkowice

Jak napisać program własny do realizacji podstawy programowej, aby pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny.

2015
POPPPiDM – Polkowice

Jak pracować w czasie lekcji z uczniem zdolnym aby w pełni wykorzystać jego potencjał.

2015
ORE – Polkowice

Aktywna edukacja.

2015
POPPPiDM – Polkowice

Jak pracować w czasie lekcji z uczniem przejawiającym zaburzenia zachowania, aby pomimo dysfunkcji osiągnąć sukces dydaktyczny.

2014
VULCAN – Wrocław

UONET+ – szkolenie dla administratora i sekretarza szkoły.

2014
POPPPiDM – Polkowice

Sposoby diagnozowania potrzeb oraz możliwości uczniów w zakresie rozpoznawania indywidualnych strategii uczenia się oraz dopasowywania metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych.

2014
CEO – Polkowice

Podsumowanie OK

2013
VULCAN – Wrocław

Uczniowie Optivum NET. Korzystanie z elektronicznego dziennika w czasie zajęć lekcyjnych.

2012
CEO – Polkowice

ABC wychowawcy klasy.

2011
CEO – Polkowice

Ocenianie kształtujące – II etap.

2011
CEO – Polkowice

Ocenianie kształtujące – szkolenie informacyjne.

2010
CEO – Polkowice

Jak zorganizować projekt gimnazjalny w szkole?

2010
VULCAN – Wrocław

Uczniowie Optivum. Korzystanie z elektronicznego dziennika w czasie zajęć lekcyjnych.

2010
Wydawnictwo Szkolne PWN – Wrocław

Bezpieczeństwo w sieci

2010
VULCAN – Wrocław

Uczniowie Optivum. Gromadzenie danych o uczniach i prowadzenie dokumentacji szkolnej w programie Sekretariat Optivum.

2009
WSiP – Legnica

Nowa podstawa programowa w informatyce. Lekcje z komputerem na platformie e-learningowej Moodle.

2008
Helion edukacja – Polkowice

INFORMATYKA EUROPEJCZYKA – nowoczesny program nauczania

2006
POPM – Polkowice

Możliwości edukacyjne systemu LINUX na przykładzie dystrybucji Ubuntu

2004
ODN – Lubin

Indywidualizacja oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych wobec uczniów z opiniami z poradni psychologiczno – pedagogicznej.

2002
Instytut Kształcenia Nauczycieli ARKA – Lubin

Ścieżki edukacyjne w szkolnym zestawie programów nauczania

2001 – 2002
Salezjański Ośrodek Kursowy SALOK

Integracja międzyprzedmiotowa – ścieżki edukacyjne

2001 – 2002
Internet Data System – Wrocław

Opiekun – administrator pracowni komputerowej

1996
Centrum Informatyki COMAX – Łódź

Relacyjne bazy danych – cz.2. Program Access – zaawansowane możliwości

1996
Centrum Informatyki COMAX – Łódź

Relacyjne bazy danych – cz.1. Program Access – podstawy

1996
Centrum Informatyki COMAX – Łódź

Komputerowa edycja tekstu. Edytor Word for Windows

1996
Centrum Informatyki COMAX – Łódź

Arkusz kalkulacyjny Excel – cz.2. Zaawansowane techniki obsługi.

1996
Centrum Informatyki COMAX – Łódź

Arkusz kalkulacyjny Excel – cz.1. Podstawy

1996
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowania Komputerów – Warszawa

Metodyka nauczania informatyki

1996
OSI CompuTrain S.A – Krosno

Administrator szkolnej sieci komputerowej NOVELL

1996
Ośrodek Szkolenia Informatycznego – Jelenia Góra

Programowanie w języku Pascal, cz. 1

1996
Ośrodek Szkolenia Informatycznego – Jelenia Góra

Anatomia komputera PC – Opiekun szkolnej pracowni komputerowej – zaawansowane metody zarządzania pracownią

1993
Ośrodek Szkolenia Informatycznego Nauczycieli – Wrocław

Zastosowanie środków informatyki w szkole

1992
Ośrodek Szkolenia Informatycznego – Jelenia Góra

Programowanie grafiki w języku Pascal

1991
Centrum Informatyki Szkolnej – Warszawa

Pakiet QUATTRO PRO

Nauczyciel Informatyki i Techniki

OFFICE 365 + MS TEAMS

23.03.2021 r.
Szkolenie on-line. Nowoczesna Edukacja: zdalna-lekcja.pl

Office 365 + MS Teams w pracy nauczyciela

Zaproszony a nieproszony gość zdalnej lekcji. Jak bezpiecznie zaprosić gościa na zdalną lekcję. Jak zabezpieczyć się przed niechcianym gościem zdalnej lekcji. Jak postępować, gdy na lekcję wtargnie anonimowa osoba z zewnątrz.

08.03.2021 r.

Szkolenie on-line. Microsoft dla Edukacji

Zdalne wydarzenia szkolne

2.03.2021 r.
Szkolenie on-line. Nowoczesna Edukacja: zdalna-lekcja.pl

Office 365 + MS Teams w pracy nauczyciela

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel. Zasady tworzenia i stosowania formuł. Stosowanie wbudowanych funkcji. Tworzenie i formatowanie tabel. Tworzenie wykresów. Przykłady zastosowań.

01.03.2021 r.

Szkolenie on-line. Microsoft dla Edukacji

Dlaczego warto korzystać z zainstalowanych wersji aplikacji pakietu Microsoft Office?

23.02.2021 r.
Szkolenie on-line. Nowoczesna Edukacja: zdalna-lekcja.pl

Office 365 + MS Teams w pracy nauczyciela

PowerPoint. Jak tworzyć profesjonalne prezentacje? Tworzenie i edycja slajdów. Zastosowanie funkcji projektanta. Animacje w prezentacji. Osadzanie oraz ustawienia: tabel, grafik, ikon, diagramów.

22.02.2021 r.

Szkolenie on-line. Microsoft dla Edukacji

Niby tylko przeglądarka, a tyle może. Microsoft Edge w edukacji.

16.02.2021 r.
Szkolenie on-line. Nowoczesna Edukacja: zdalna-lekcja.pl

Office 365 + MS Teams w pracy nauczyciela

Stream i YouTube w zdalnym oraz tradycyjnym nauczaniu. Nagrywanie w aplikacji MS Teams. Nagrywanie z wykorzystaniem smartfona. Publikacja nagrań w MS Stream. Publikacja nagrań na YouTube. Formy udostępniania nagrań.

15.02.2021 r.

Szkolenie on-line. Microsoft dla Edukacji

Nowości w Microsoft Teams – część 2

9.02.2021 r.
Szkolenie on-line. Nowoczesna Edukacja: zdalna-lekcja.pl

Office 365 + MS Teams w pracy nauczyciela

OneNote w pracy NAUCZYCIELA. Notes zajęć w MS Teams. OneNote – praca z wersją przeglądarkową. OneNote for Windows 10. OneNote w edukacji tradycyjnej.

2.02.2021 r.
Szkolenie on-line. Nowoczesna Edukacja: zdalna-lekcja.pl

Office 365 + MS Teams w pracy nauczyciela

Wirtualna tablica – wszystko o Whiteboard. Praca z Whiteboard podczas zdalnej lekcji. Udostępnianie tablicy. Praca zespołowa.

26.01.2021 r.
Szkolenie on-line. Nowoczesna Edukacja: zdalna-lekcja.pl

Office 365 + MS Teams w pracy nauczyciela

Dysk w chmurze – wszystko o OneDrive. Zarządzanie folderami i plikami. Synchronizacja danych. Udostępnianie zasobów. Praca zespołowa.

21.01.2021 r.

Podnoszenie kompetencji cyfrowych

Szkolenie on-line. Latarnicy w akcji.

19.01.2021 r.
Szkolenie on-line. Nowoczesna Edukacja: zdalna-lekcja.pl

Office 365 + MS Teams w pracy nauczyciela

Tworzenie ankiet i formularzy. Tworzenie testów. Dodatkowe ustawienia oraz formy udostępniania.

12.01.2021 r.
Szkolenie on-line. Nowoczesna Edukacja: zdalna-lekcja.pl

Office 365 + MS Teams w pracy nauczyciela

Optymalizacja jakości Internetu. Optymalizacja wydajność komputera. Dodatkowe urządzenia i akcesoria w zdalnej edukacji. MS Teams – czat grupowy.

11.01.2021 r.
Kurs on-line. Akademia Aplikacji.

MICROSOFT LISTS JITSU

01.12.2020 r.
Szkolenie on-line. Nowoczesna Edukacja: zdalna-lekcja.pl

Office 365 + MS Teams w pracy nauczyciela

Smartfon podczas zdalnej lekcji. Sprawdzanie obecności. Wstawianie ocen.

24.11.2020 r.
Szkolenie on-line. Nowoczesna Edukacja: zdalna-lekcja.pl

Office 365 + MS Teams w pracy nauczyciela

Organizacja spotkania z rodzicami. Organizacja zdarzeń na żywo.

17.11.2020 r.
Szkolenie on-line. Nowoczesna Edukacja: zdalna-lekcja.pl

Office 365 + MS Teams w pracy nauczyciela

Smartfon w pracy nauczyciela. Praca z ekranami dotykowymi. Tablica Whiteboard. Jak wykorzystać drugi monitor w zdalnej lekcji.

10.11.2020 r.
Szkolenie on-line. Nowoczesna Edukacja: zdalna-lekcja.pl

Office 365 + MS Teams w pracy nauczyciela

Praktyczne wykorzystanie Notesu zajęć.

3.11.2020 r.
Szkolenie on-line. Nowoczesna Edukacja: zdalna-lekcja.pl

Office 365 + MS Teams w pracy nauczyciela

Nagrywanie lekcji. Office 365 – Stream. Udostępnianie nagrań. Tablica Whiteboard.

27.10.2020 r.
E–webinarium. Microsoft – Educator Centre

Microsoft Innovative Educator. MS Teams Office 365.

26.10.2020 r.
E–webinarium. Microsoft – Educator Centre

Microsoft Custom Training. MS Teams Office 365.

Certifikaty

Umiejętności

PROJEKTOWANIE

Web Design

80%

Corel Draw

75%

Corel PhotoPaint

75%

Graphic Design

80%

PROGRAMY OFFICE

Word

85%

Excell

80%

PowerPoint

80%

OneNote

75%

PROGRAMOWANIE

WordPress

80%

C++

65%

Joomla

80%

HTML / CSS

75%

KOMPETENCJE

  • Aplikacje biurowe typu Office
  • Grafika i animacje
  • Tworzenie projektów logo
  • Projekty do druku
  • Tworzenie stron internetowych
  • Prezentacje Powerpoint
  • Administracja Office 365
  • Instalacja i administracja Moodle