Facebook Pixel

Zostałam zwolniona, o odprawie i nie tylko..

Zostałam zwolniona, o odprawie i nie tylko..

Zostałam zwolniona

Nauczyciel zwalniany z przyczyn organizacyjnych – odprawa

Zakończenie stosunku pracy w szkole często wiąże się z obowiązkiem wypłaty odprawy dla nauczycieli. Zazwyczaj prawo do odprawy lub jej wysokość jest uzależnione od tego, czy nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania czy umowy o pracę. Mnie dotyczy właśnie mianowanie.

Odprawy dla nauczycieli zwalnianych z przyczyn organizacyjnych
Prawo do odprawy ma nauczyciel, który został zwolniony z pracy związku ze zmianami organizacyjnymi powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć (art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela).

Wysokość odprawy dla nauczycieli zwolnionych z przyczyn organizacyjnych w praktyce
Zasady ustalania wysokości odprawy wypłacanej w związku z całkowitą likwidacją szkoły oraz zmianami organizacyjnymi, różnią się w zależności od podstawy nawiązania stosunku pracy. Nauczyciel mianowany otrzymuje wielokrotność wynagrodzenia zasadniczego. Podstawą obliczenia odprawy dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę jest wynagrodzenie ustalane według takich zasad, jak ekwiwalent za urlop.

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania wypłaca się odprawę. Wysokość odprawy dla nauczycieli jest uzależniona od poziomu wykształcenia, a także stopnia awansu zawodowego.

W moim przypadku z tytułem zawodowym magistra oraz z przygotowaniem pedagogicznym i będąc nauczycielem dyplomowanym wysokość odprawy to 24 276 zł (jest to wysokość 6-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego).

Zostałam zwolniona – mała ciekawostka

Teraz na koniec taka mała ciekawostka, niespełna miesiąc po otrzymaniu wypowiedzenia, na portalu Urzędu Pracy w Lubinie pojawiły się dwa ogłoszenia ze szkół podstawowych dla nauczyciela informatyki. W tym jedno ze szkoły, z której zostałam zwolniona. No cóż, tak właśnie są trwonione pieniądze podatnika.

Zostałam zwolniona - Oferta pracy w Szkole Podstawowej nr 10 w Lubinie

Ogłoszenia te są jeszcze aktualne na koniec sierpnia.

Nasuwają się liczne pytania, na przykład, czy nie można było tak zorganizować pracę w szkole, aby nie zwalniać niepotrzebnie nauczyciela? Dlaczego właśnie ja, czyli kryterium zwolnienia nauczyciela? W moim przypadku było tylko jedno, które było brane pod uwagę, staż pracy w tej jednej placówce. Niestety tu pracowałam tylko 2 lata i moje 32 lata doświadczeń oraz kwalifikacje nie miały żadnego znaczenia. Odnoszę wrażenie, że te kryterium zwalniające stworzone zostało specjalnie pod moją osobę.

Zostałam zwolniona i znalazłam nowa pracę

Ja natomiast od września 2021 zaczynam nowy etap pracy zawodowej na pełny etat w szkole średniej 🙂

Zostaw komentarz