Facebook Pixel

Zespół Szkół nr 2 w Lubinie – 3 szkoły ponadpodstawowe i 5 różnic między nimi

Zespół Szkół nr 2 w Lubinie

Artykuł ten dedykowany jest absolwentom szkół podstawowych.

Zespół Szkół nr 2 w Lubinie – 5 podstawowych różnic między 3 typami szkół

Po ósmej klasie Zespół Szkół nr 2 w Lubinie oferuje do wyboru następujące szkoły:
• III Liceum Ogólnokształcące,
• Technikum nr 2,
• Branżową Szkołę I Stopnia nr 2.

Zespół Szkół nr 2 w Lubinie
Zespół Szkół nr 2 w Lubinie – kierunki kształcenia

1. Możliwość kształcenia się w zawodzie.

W liceum ogólnokształcącym takiej możliwości nie ma. Zawodu można uczyć się w technikum lub w szkole branżowej I stopnia.
Mówiąc najprościej, po ukończeniu technikum lub szkoły branżowej I stopnia ma się już zawód. A po ukończeniu LO nie ma się kwalifikacji zawodowych.
No, to co ma się po liceum? Przejdźmy do drugiej różnicy.

2. Możliwość zdawania matury.

Po liceum ogólnokształcącym można zdawać maturę. Po technikum też można zdawać maturę. A bezpośrednio po szkole branżowej I stopnia możliwości zdawania matury nie ma.
Te dwie pierwsze różnice, czyli możliwość zdobycia zawodu i możliwość zdawania matury, generują kolejne odmienności.

3. Nauczane przedmioty.

W liceum ogólnokształcącym uczy się 2 lub 3 przedmiotów rozszerzonych.
Dostępne są profile klas, w których uczy się np. polskiego i geografii albo matematyki i biologii na rozszerzeniu, a także klasa wojskowa / oddział przygotowania wojskowego z przedmiotami na rozszerzeniu biologią i matematyką. Niezależnie od profilu klasy, w liceum ogólnokształcącym uczy się też minimum dwóch języków obcych nowożytnych, w tym jeden na rozszerzeniu.

A jak to wygląda w technikum?
W związku z tym, że po technikum można zdawać maturę, nauczane są tam też określone przedmioty w zakresie rozszerzonym. Tylko że jest ich trochę mniej niż w liceum, bo w LO były 2 lub 3, a w technikum – 1 lub 2 przedmioty rozszerzone. Oprócz przedmiotów rozszerzonych uczy się tam też języków obcych – dokładnie 2 języków obcych nowożytnych. A ponieważ oprócz matury można zdawać też egzaminy zawodowe i uzyskać zawód, będziecie mieli, oprócz przedmiotów ogólnych, także przedmioty zawodowe.

Jak kwestia przedmiotów wygląda w trzecim typie szkoły?
Szkoła branżowa I stopnia przygotowuje do wykonywania zawodu, a nie do matury, dlatego nie uczy się tam żadnego z przedmiotów ogólnych w zakresie rozszerzonym.
Uczy się minimum jednego języka obcego i przedmiotów zawodowych.

4. Czas trwania nauki.

Skoro w jednej szkole oprócz przedmiotów zawodowych uczy się też przedmiotów ogólnych (w dodatku niektórych na poziomie rozszerzonym) i do tego języków obcych, a w innej szkole tylko tych ogólnych albo głównie zawodowych, to oczywiście czas trwania nauki w tych szkołach musi się różnić, żeby uczniowie byli w stanie temu wszystkiemu podołać.

W związku z tym nauka trwa:
w liceum ogólnokształcącym – 4 lata,
w technikum – 5 lat,
w szkole branżowej I stopnia – 3 lata.

5. Praktyki zawodowe

W liceum, które nie daje przygotowania do wykonywania zawodu, oczywiście nie ma praktyk zawodowych.

W technikum i szkole branżowej I stopnia są praktyki zawodowe, ale nawet tu jest różnica. Uwaga: bardzo znacząca!
W technikum jest minimum 280h praktyk, czyli około 8 tygodni w trakcie całego cyklu trwania szkoły, czyli w trakcie 5 lat.

A jak to wygląda w szkole branżowej I stopnia? – Tu praktyk jest o wiele więcej.
W szkole branżowej I stopnia położony jest bardzo duży nacisk właśnie na kształcenie praktyczne. Zajęcia praktyczne, czyli właśnie tak zwane praktyki zawodowe, będą odbywać się tam 2-3 dni w tygodniu przez całe 3 lata. Jak widać, w tej szkole zajęcia praktyczne będą obejmować aż połowę czasu nauki. I, co więcej, uczeń będzie mieć wtedy status młodocianego pracownika i będzie jemu przysługiwało wynagrodzenie.

Podsumowanie

Podsumowując, 5 kluczowych różnic między 3 typami szkół ponadpodstawowych, jakie są do wyboru po ósmej klasie to:
– możliwość kształcenia się w zawodzie,
– możliwość zdawania matury,
– przedmioty, jakich będzie się uczyć,
– zajęcia praktyczne, czyli tzw. praktyki zawodowe,
– długość kształcenia.

Zespół Szkół nr 2 w Lubinie – różnice między 3 typami szkół.

Zespół Szkół nr 2 w Lubinie

Zespół Szkół nr 2 w LubinieTechnik programistaRekrutacja Lubin

Zostaw komentarz